share line share line

-

9. ชื่อวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดห้วยน้ำทรัพย์

    (๑) ชื่อเจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์ พระครูสุตสีตลาธิคุณ

    (๒) สถานที่ตั้ง ตำบลลาดกระทิง  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24160

         โทรศัพท์ : 081 577 2796

    (๓) กิจกรรมที่สอนปฏิบัติธรรม

         ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรม ทำสมาธิวิปัสสนา และถวายสังฆทานภัตตาหารแด่พระสงฆ์