share line share line

วัดแห่งนี้มีความแปลกกว่าวัดอื่น ๆ ตรงที่องค์พระประธานของวัดไม่มีฐานชุกชีรองรับ ซึ่งมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ครั้งหนึ่งประชาชนที่ศรัทธาได้ช่วยกันสร้างฐานชุกชีขึ้นเพื่ออัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐาน แต่ปรากฏว่าพยายามยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้นสักทีและนี่เองจึงเป็นที่มาขององค์พระประธานที่ชาวบ้านพากันเรียกว่า “พระนั่งดิน” นั่นเอง  นอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าถึงพระพุทธรูปองค์นี้อีกว่าได้รับการสร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่ ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าพระเจ้านั่งดินองค์นี้น่าจะมีอายุกว่า 2,500 ปี แล้ว

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)