วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาเเละศาสนพิธี" โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เเทนหน่วยงานเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงเเรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร