โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๒ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

สานต่อศรัทธา ๑๕๒ ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” เชิญร่วมประกวดภาพวาด “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน”
หวังเยาวชนคนรุ่นใหม่ เรียนรู้ เรียนรับ วัตรปฏิบัติที่งดงาม

                      สืบเนื่องจากงานเฉลิมฉลองครบรอบวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาลและกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ โดยทางรัฐบาล ภาคเอกชน วัด สถานปฏิบัติธรรม โรงเรียนและสถานศึกษาและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ และต่างประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการต่อเนื่องในวันครบรอบชาตกาล ในวันที่ ๒๐ มกราคม ของทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ได้น้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ปฏิปทา น้อมนำข้อวัตรปฏิบัติและคำสอนขององค์ท่าน ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงสืบไป

                     ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะครบรอบ ๑๕๒ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ที่จะมาถึง มูลนิธิโรครักษ์ตับ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย และคณะศิษยานุศิษย์ ขอเชิญชวนวัด โรงเรียนและสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันครบรอบ ๑๕๒ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ได้แก่ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์ท่าน มาประพฤติปฏิบัติในชีวิต เพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบไป  และในปีนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๒ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้กำหนดจัดประกวดภาพวาด ในหัวข้อเรื่อง “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน”  สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยจะมีการมอบรางวัล เกียรติบัตร ให้กับผู้ชนะการประกวดวาดภาพ ซึ่งเป้าหมายของการจัดกิจกรรมวาดภาพครั้งนี้ เป็นกุศโลบายที่อยากให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ที่เมื่ออ่านหัวข้อการประกวดวาดภาพ จะเกิดคำถามว่า หลวงปู่มั่น เป็นใคร หากเขายังไม่รู้จักหรืออาจจะยังไม่เข้าใจวัตรปฏิบัติของท่าน เขาจะเกิดคำถามว่า ประวัติท่านเป็นอย่างไร มีวัตรปฏิบัติอย่างไร เมื่อเข้าไปหาข้อมูลเขาก็จะสามารถนำมาใช้จินตนาการถึงหลวงปู่มั่น เรื่องเงินรางวัลเป็นเพียงแค่ของขวัญเท่านั้น แต่อยากให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมแบบนี้เป็นการสอดแทรกศีลธรรมเข้าสู่ตัวเด็กแบบไม่ได้ยัดเยียด ผู้ที่สนใจสามารถร่วมส่งภาพวาดขนาด A3 ส่งผลงานได้ที่ ธรรมสถานหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ (สถานีโทรทัศน์ BMC TV) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๒๒ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ หมดเขตส่งผลงาน วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ และประกาศผล ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ ๐๘๑ ๙๒๖ ๕๘๙๕

*** ส่งผลงานที่ ธรรมสถานหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ (สถานีโทรทัศน์ BMC TV)  ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๒๒ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

*** หมดเขตส่งผลงาน วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕