share line share line

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

 

ข้อมูลสำคัญ
1. วัดประจำรัชกาล ในรัชกาลที่ 4