share line share line

เจ้าอาวาส พระครูปลัดขันติสาโร เบอร์โทร. 089 508 4669

วัดวิจิตรการนิมิตร (วัดหนัง)
1091 ถนน บางแวก แขวง คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
แผนที่ google map