share line share line

 ทีปภาวันธรรมสถาน
รับสมัคร อาสาสมัครจิตอาสาและคณะทำงาน
...................

         ทีปภาวันธรรมสถาน ดำเนินการอบรมธรรมปฏิบัติและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยดำเนินงานในรูปแบบของมูลนิธิ ซึ่งอาศัยทรัพย์ที่ได้จากการบริจาค ของผู้บริจาคที่มีจิตศรัทธาในการดำเนินกิจกรรม ของทีปภาวันธรรมสถานมาใช้ในการดำเนินกิจกรรม แต่เนื่องจาก รายรับที่ได้จากการบริจาคของมูลนิธิมีความไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้ ในบางครั้ง ทางมูลนิธิจึงไม่สามารถมอบค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำ ในรูปแบบของเงินเดือนว่าจ้างในจำนวนที่แน่นอนได้อย่างสม่ำเสมอ

          เพื่อให้ทีปภาวันธรรมสถานสามารถดำเนินกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม และกิจกรรมสาธารณะส่วนอื่น ที่เป็นประโยชน์ในทางพระศาสนาและสังคมต่อไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ทีปภาวันธรรมสถานจึงขอเชิญท่านที่มีจิตศรัทธาสนใจ อาสาสมัครเข้ามาทำงานเป็น “จิตอาสา” หรือ “คณะทำงาน” ที่ทีปภาวันธรรมสถาน


            จิตอาสา ได้แก่ท่านที่มีเวลาว่างเป็นบางช่วงและมีจิตคิดเสียสละแบ่งเวลาในบางช่วง เป็นบางวันหรือหลายวัน ในแต่ละอาทิตย์ ในแต่ละเดือน หรือในแต่ละปีที่ท่านมีอยู่นั้น มาทำงานแบบจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนาและสังคมเป็นครั้งคราวตามจำนวนวันและช่วงเวลาที่ท่านสะดวก
            คณะทำงาน ได้แก่ท่านผู้ที่มีทั้งศรัทธาและความพร้อม สามารถสละเวลาส่วนตัวได้ ในช่วงเวลาที่แน่นอนและต่อเนื่องสม่ำเสมอ เข้ามาดูแลและทำงานประจำในส่วนต่างๆ เช่น งานในโรงครัว งานติดต่อประสานกับผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม งานติดต่อประสานและจัดตารางเวลางานให้แก่อาสาสมัครจิตอาสา งานขับรถรับส่งผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม งานเผยแผ่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทีปภาวันธรรมสถาน เป็นต้น

            ทั้งนี้ ทีปภาวันธรรมสถาน จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของท่านก่อน เพื่อมอบหมายงานที่เหมาะสมให้แก่ท่าน ตามทักษะ ตามความชำนาญ ตามเพศและตามวัยของแต่ละท่าน
            ผู้สนใจจะสมัครเป็นอาสาสมัคร “จิตอาสา” หรือ “คณะทำงาน” ที่ทีปภาวันธรรมสถาน สามารถติดต่อสอบถาม หรือส่งรายละเอียดแนะนำตัวได้ที่

  • โทรศัพท์ 096-9936955 หรือ 096-5659624

  • Email [email protected]

  • Website http://www.dipabhavan.org

ทีปภาวันธรรมสถาน ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมระยะสั้น ด้วยการฟังธรรมและเจริญจิตภาวนา รวมเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงครึ่ง ร่วมกับ ๖ เครือข่ายญาติธรรม ในโครงการธรรมะนำ ทำเกาะสมุย ให้ทันสมัย ซึ่งจัดขึ้น ๗ ครั้งต่อเดือน ตามเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้
  - วันทึ่ ๑๓ ที่สมวงศ์เวฬุวัน หมู่บ้านเฉวง เขตตำบลบ่อผุด
  - วันที่ ๑๔ ที่สวนสมคิดกฤษณาสาระภู เขตตำบลอ่างทอง
  - วันที่ ๑๕ ที่วัดเขาเล่ ตำบลมะเร็ต
  - วันที่ ๒๔ ที่วัดสระเกศ ตำบลตลิ่งงาม
  - วันที่ ๒๕ วัดคุณาราม ตำบลหน้าเมือง
  - ทุกวันอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือน ที่บ้านคุณสากล ชูจันทร์
  - ทุกวันพระที่ยูโทเปียรีสอร์ท หาดละไม

  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 096 993 6955

 

Welcome to Dipabhāvan

English-language meditation retreats

Regular course :     from the 03rd to the 10th and the 20th to the 27th every month.

Every year the fascinating charm of Koh Samui persuades many tourists from all around the world to come and find an exiting experience. They return home with unforgettable impressive memories. In addition to those beautiful natural sea beaches, blue sky and beautiful nights, many people may not know that Koh Samui has another choice of relaxation. It is also completely different from the joy and fun that they expect and are familiar with. At Dipabhāvan meditation center one can experience the joy of a peaceful and tranquil mind. Dipabhāvan provides everything necessary to facilitate meditation training such as a beautiful and secluded environment, proper regulation, suitable accommodation, nutritious, vegetarian food and experienced and friendly staff.
Dipabhāvan is located on the hillside slope of the high mountain in the southeast of Koh Samui.  When you look around from there, you can see beautiful sea views, coconut trees and high mountains covered by green forest. All of those are the conditions supporting the meditator  to progress in meditation.

The name "Dipabhāvan" means the Development of Light Hermitage. The "Light" is the light of Dhamma. The Dhamma (Pali language) or Dharma (Sanskrit language), the teaching of the Buddha, is the refuge of the troubled mind, is the island in the ocean of human difficulties.
The waves in the picture to the left symbolize the ocean or the cycle of birth, death and misery. The Sun is representative of wisdom. The Island represents salvation. The 12 chains stand for the law of phenomenal Cause and Effect which stand for the causes of misery and ways to end misery.

Dipabhāvan was established in 2005 for use by both Thai and foreigners. Since then many people from various countries have joined the retreat. They have found something different and more profound than they have ever known. Dipabhāvan welcomes everyone who would like to fulfill their life by benefiting from Dhamma practice. The retreat is open for people from all walks of life, races, sexes, faiths and beliefs without prejudice or discrimination.

Ajahn Poh, the former abbot of Suan Mokkh is the founder of Dipabhāvan. He and/or other monks from Suan Mokkh come to run the retreat every month since the beginning. The teachings in Dipabhāvan is close to the teachings at the Suan Mokkh International Dharma Hermitage.

Course Fees
There is no course fee for this program. The participants may donate as much money as they want once they have finished the retreat to help maintain the hermitage for the next groups of participants.

We, "The Development of Light Hermitage", would like to express our heartfelt gratitude to all participants and everyone supporting this place. May Lord Buddha and his Dharma bless everyone with good health, good life, happiness and strength forever.