ศาสนสถาน : วัดพระพุทธบาทตากผ้า

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ที่อยู่ ม.6
ตำบล มะกอก
อำเภอ ป่าซาง
จังหวัด ลำพูน
ตำแหน่ง -
เบอร์โทร 086-179-8848
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 200

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลกิจกรรมปฏิบัติธรรมและวิปัสสนา


 

ศาสนสถาน : วัดพระพุทธบาทตากผ้า

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ที่อยู่ ม.6
ตำบล มะกอก
อำเภอ ป่าซาง
จังหวัด ลำพูน
ตำแหน่ง -
เบอร์โทร 086-179-8848
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 200

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล


กิจกรรมปฏิบัติธรรมและวิปัสสนา