ศาสนสถาน : วัดถ้ำดอยโตน

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดถ้ำดอยโตน
ที่อยู่ แม่สะป๊อก ม.5
ตำบล แม่วิน
อำเภอ แม่วาง
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50360
ตำแหน่ง 8.6602675, 98.640937
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร 0845300755
เบอร์แฟ็กซ์ -
เว็บไซต์ -
จำนวนผู้เข้าชม 464

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลแบบรายงานทำเนียบวัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีการสอนวิปัสสนาอำเภอ แม่วาง……………... ชื่อวัด / สถานที่ปฏิบัติธรรม     วัดถ้ำดอยโตน(๑) เจ้าอาวาส / ประธานสงฆ์      พระอธิการนาวี ปิยทสฺสี(๒) สถานที่ตั้ง    ๑๒๘ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง  จังหวัด เชียงใหม่โทร. ๐๘๔- ๕๓๐๐๗๕๕(๓) กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ- สอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ,บาลี,นักธรรม- จัดอบรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(๔) ภาพถ่ายวัด / สถานที่ปฏิบัติธรรม
 

ศาสนสถาน : วัดถ้ำดอยโตน

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดถ้ำดอยโตน
ที่อยู่ แม่สะป๊อก ม.5
ตำบล แม่วิน
อำเภอ แม่วาง
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50360
ตำแหน่ง 8.6602675, 98.640937
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร 0845300755
เบอร์แฟ็กซ์ -
เว็บไซต์ -
จำนวนผู้เข้าชม 464

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล


แบบรายงานทำเนียบวัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีการสอนวิปัสสนาอำเภอ แม่วาง……………... ชื่อวัด / สถานที่ปฏิบัติธรรม     วัดถ้ำดอยโตน(๑) เจ้าอาวาส / ประธานสงฆ์      พระอธิการนาวี ปิยทสฺสี(๒) สถานที่ตั้ง    ๑๒๘ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง  จังหวัด เชียงใหม่โทร. ๐๘๔- ๕๓๐๐๗๕๕(๓) กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ- สอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ,บาลี,นักธรรม- จัดอบรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(๔) ภาพถ่ายวัด / สถานที่ปฏิบัติธรรม