ศาสนสถาน : วัดพระธาตุศรีโยนก (ธ)

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดพระธาตุศรีโยนก (ธ)
ที่อยู่ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตำบล โยนก
อำเภอ เชียงแสน
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57150
ตำแหน่ง -
เบอร์โทร พระอาจารย์จันทร์
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 350

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลกิจกรรมปฏิบัติธรรม และวิปัสสนาอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน


 

ศาสนสถาน : วัดพระธาตุศรีโยนก (ธ)

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดพระธาตุศรีโยนก (ธ)
ที่อยู่ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตำบล โยนก
อำเภอ เชียงแสน
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57150
ตำแหน่ง -
เบอร์โทร พระอาจารย์จันทร์
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 350

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล


กิจกรรมปฏิบัติธรรม และวิปัสสนาอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน