ศาสนสถาน : วัดพระธาตุดอยกองข้าว

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดพระธาตุดอยกองข้าว
ที่อยู่ ฮ่องอ้อ ม.2
ตำบล ดอยฮาง
อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57000
ตำแหน่ง -
เบอร์โทร 0 5360 2521
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 266

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลกิจกรรมปฏิบัติธรรม และวิปัสสนาสำนักวิปัสสนากัมฐาน


 

ศาสนสถาน : วัดพระธาตุดอยกองข้าว

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดพระธาตุดอยกองข้าว
ที่อยู่ ฮ่องอ้อ ม.2
ตำบล ดอยฮาง
อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57000
ตำแหน่ง -
เบอร์โทร 0 5360 2521
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 266

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล


กิจกรรมปฏิบัติธรรม และวิปัสสนาสำนักวิปัสสนากัมฐาน