ศาสนสถาน : วัดลานแซะ

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดลานแซะ
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท พท. 2006
ตำบล นาขยาด
อำเภอ ควนขนุน
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93110
ตำแหน่ง 7.68792385, 99.96729229
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร 081-9589690
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 834

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
วัดลานแซะ
เจ้าอาวาส พระครูศาสนกิจจาทร โชติปาโล

กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ
- จัดกิจกรรมการเข้าค่ายตลอดทั้งปี เช่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ
  (ทั้งภายในจังหวัดพัทลุง และต่างจังหวัด)
- โครงการลานธรรมลานวิถีไทย
- จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดทั้งปี

 

ศาสนสถาน : วัดลานแซะ

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดลานแซะ
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท พท. 2006
ตำบล นาขยาด
อำเภอ ควนขนุน
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93110
ตำแหน่ง 7.68792385, 99.96729229
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร 081-9589690
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 834

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลวัดลานแซะ
เจ้าอาวาส พระครูศาสนกิจจาทร โชติปาโล

กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ
- จัดกิจกรรมการเข้าค่ายตลอดทั้งปี เช่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ
  (ทั้งภายในจังหวัดพัทลุง และต่างจังหวัด)
- โครงการลานธรรมลานวิถีไทย
- จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดทั้งปี