ศาสนสถาน : วัดทุ่งเซียด

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดทุ่งเซียด
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4133
ตำบล ท่าโรงช้าง
อำเภอ พุนพิน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84130
ตำแหน่ง 9.00091974, 99.1739913
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 269

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดทุ่งเซียด

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดทุ่งเซียด
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4133
ตำบล ท่าโรงช้าง
อำเภอ พุนพิน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84130
ตำแหน่ง 9.00091974, 99.1739913
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 269

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล