ศาสนสถาน : วัดป่าพะยอม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดป่าพะยอม
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4018
ตำบล ป่าพะยอม
อำเภอ ป่าพะยอม
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93110
ตำแหน่ง 7.83989126, 99.93676862
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 305

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดป่าพะยอม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดป่าพะยอม
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4018
ตำบล ป่าพะยอม
อำเภอ ป่าพะยอม
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93110
ตำแหน่ง 7.83989126, 99.93676862
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 305

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล