ศาสนสถาน : วัดคลองใหญ่

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดคลองใหญ่
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท พท. 4031
ตำบล คลองใหญ่
อำเภอ คลองใหญ่
จังหวัด ตราด
รหัสไปรษณีย์ 23110
ตำแหน่ง 11.77721128, 102.88229297
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 251

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดคลองใหญ่

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดคลองใหญ่
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท พท. 4031
ตำบล คลองใหญ่
อำเภอ คลองใหญ่
จังหวัด ตราด
รหัสไปรษณีย์ 23110
ตำแหน่ง 11.77721128, 102.88229297
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 251

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล