ศาสนสถาน : วัดถ้ำสุมโน

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดถ้ำสุมโน
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
ตำบล บ้านนา
อำเภอ ศรีนครินทร์
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93000
ตำแหน่ง 7.58620426, 99.86758879
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร 074-619616-7 ,093-9199561
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 542

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
วัดถ้ำสุมโน
เจ้าอาวาส พระอธิการกมลภัทร กตปุญโญ

กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ
- งานปารีวาสกรรม จัดกิจกรรมวันที่ ๘ – ๒๘ เมษายน ของทุกปี
- กิจกรรมวัดพัฒนาจิต จัดกิจกรรมช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี
- บวชชี / ชีพราหมณ์ จะมีการบวช ลาสิกขาบททุกวัน
- กิจกรรมของสถานศึกษาต่างๆ มีตลอดทั้งปี

 

ศาสนสถาน : วัดถ้ำสุมโน

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดถ้ำสุมโน
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
ตำบล บ้านนา
อำเภอ ศรีนครินทร์
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93000
ตำแหน่ง 7.58620426, 99.86758879
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร 074-619616-7 ,093-9199561
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 542

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลวัดถ้ำสุมโน
เจ้าอาวาส พระอธิการกมลภัทร กตปุญโญ

กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ
- งานปารีวาสกรรม จัดกิจกรรมวันที่ ๘ – ๒๘ เมษายน ของทุกปี
- กิจกรรมวัดพัฒนาจิต จัดกิจกรรมช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี
- บวชชี / ชีพราหมณ์ จะมีการบวช ลาสิกขาบททุกวัน
- กิจกรรมของสถานศึกษาต่างๆ มีตลอดทั้งปี