ศาสนสถาน : วัดนิคมปากจั่น

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดนิคมปากจั่น
ที่อยู่ ถนนรพช. รน. 1004
ตำบล จ.ป.ร.
อำเภอ กระบุรี
จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85110
ตำแหน่ง 10.55576701, 98.89954284
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 298

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดนิคมปากจั่น

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดนิคมปากจั่น
ที่อยู่ ถนนรพช. รน. 1004
ตำบล จ.ป.ร.
อำเภอ กระบุรี
จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85110
ตำแหน่ง 10.55576701, 98.89954284
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 298

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล