ศาสนสถาน : วัดปุญญาราม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดปุญญาราม
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
ตำบล บางแก้ว
อำเภอ ละอุ่น
จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85130
ตำแหน่ง 10.18055966, 98.71757509
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 268

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดปุญญาราม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดปุญญาราม
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
ตำบล บางแก้ว
อำเภอ ละอุ่น
จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85130
ตำแหน่ง 10.18055966, 98.71757509
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 268

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล