ศาสนสถาน : วัดเวฬุวัน

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดเวฬุวัน
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4130
ตำบล โรงช้าง
อำเภอ มหาราช
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13150
ตำแหน่ง 14.59351774, 100.55228978
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 254

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดเวฬุวัน

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดเวฬุวัน
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4130
ตำบล โรงช้าง
อำเภอ มหาราช
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13150
ตำแหน่ง 14.59351774, 100.55228978
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 254

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล