ศาสนสถาน : วัดสระแก้ว

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดสระแก้ว
ที่อยู่ ถนนสระแก้ว
ตำบล ขัวเรียง
อำเภอ ชุมแพ
จังหวัด ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40130
ตำแหน่ง 14.4584309, 100.46112023
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 436

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดสระแก้ว

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดสระแก้ว
ที่อยู่ ถนนสระแก้ว
ตำบล ขัวเรียง
อำเภอ ชุมแพ
จังหวัด ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40130
ตำแหน่ง 14.4584309, 100.46112023
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 436

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล