ศาสนสถาน : วัดหัวเตย

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดหัวเตย
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4181
ตำบล ดอนทราย
อำเภอ ปากพะยูน
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93120
ตำแหน่ง 9.14500418, 99.17106915
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 264

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดหัวเตย

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดหัวเตย
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4181
ตำบล ดอนทราย
อำเภอ ปากพะยูน
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93120
ตำแหน่ง 9.14500418, 99.17106915
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 264

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล