ศาสนสถาน : วัดน้ำตก

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดน้ำตก
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4049
ตำบล ท่าเสา
อำเภอ ไทรโยค
จังหวัด กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 71150
ตำแหน่ง 14.23030053, 99.06704443
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 260

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดน้ำตก

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดน้ำตก
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4049
ตำบล ท่าเสา
อำเภอ ไทรโยค
จังหวัด กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 71150
ตำแหน่ง 14.23030053, 99.06704443
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 260

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล