ศาสนสถาน : วัดวงกตบรรพต

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดวงกตบรรพต
ที่อยู่
ตำบล ตาชี
อำเภอ ยะหา
จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95120
ตำแหน่ง 6.55126541, 101.10597209
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 290

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดวงกตบรรพต

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดวงกตบรรพต
ที่อยู่
ตำบล ตาชี
อำเภอ ยะหา
จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95120
ตำแหน่ง 6.55126541, 101.10597209
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 290

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล