ศาสนสถาน : วัดควนแสวง

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดควนแสวง
ที่อยู่ ถนนอบจ. พท. 142-48-0012
ตำบล โคกทราย
อำเภอ ป่าบอน
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93170
ตำแหน่ง 7.22449265, 100.24242423
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 267

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดควนแสวง

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดควนแสวง
ที่อยู่ ถนนอบจ. พท. 142-48-0012
ตำบล โคกทราย
อำเภอ ป่าบอน
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93170
ตำแหน่ง 7.22449265, 100.24242423
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 267

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล