ศาสนสถาน : วัดโชติทายการาม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดโชติทายการาม
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท สส. 6006
ตำบล ดำเนินสะดวก
อำเภอ ดำเนินสะดวก
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70130
ตำแหน่ง 13.51670529, 99.9532698
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 262

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดโชติทายการาม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดโชติทายการาม
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท สส. 6006
ตำบล ดำเนินสะดวก
อำเภอ ดำเนินสะดวก
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70130
ตำแหน่ง 13.51670529, 99.9532698
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 262

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล