ศาสนสถาน : วัดเขาพระ

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดเขาพระ
ที่อยู่ ถนนวัดเขาพระ
ตำบล บ้านป่า
อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ 18110
ตำแหน่ง 14.57373967, 101.02012042
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 255

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดเขาพระ

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดเขาพระ
ที่อยู่ ถนนวัดเขาพระ
ตำบล บ้านป่า
อำเภอ แก่งคอย
จังหวัด สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ 18110
ตำแหน่ง 14.57373967, 101.02012042
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 255

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล