ศาสนสถาน : วัดกลางวังเย็น

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดกลางวังเย็น
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325
ตำบล วังเย็น
อำเภอ บางแพ
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70160
ตำแหน่ง 13.70086316, 99.91226253
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 239

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดกลางวังเย็น

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดกลางวังเย็น
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325
ตำบล วังเย็น
อำเภอ บางแพ
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70160
ตำแหน่ง 13.70086316, 99.91226253
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 239

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล