ศาสนสถาน : วัดพัฒนาราม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดพัฒนาราม
ที่อยู่ ถนนรพช. สฎ. 4046 (บ้านหนองดุก-ปลายน้ำเหนือ)
ตำบล ตลาด
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84000
ตำแหน่ง 15.75629409, 102.77525628
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 246

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดพัฒนาราม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดพัฒนาราม
ที่อยู่ ถนนรพช. สฎ. 4046 (บ้านหนองดุก-ปลายน้ำเหนือ)
ตำบล ตลาด
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84000
ตำแหน่ง 15.75629409, 102.77525628
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 246

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล