ศาสนสถาน : วัดบางกะโด

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดบางกะโด
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3335
ตำบล บ้านสิงห์
อำเภอ โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120
ตำแหน่ง 13.65341185, 99.90283502
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 263

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดบางกะโด

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดบางกะโด
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3335
ตำบล บ้านสิงห์
อำเภอ โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120
ตำแหน่ง 13.65341185, 99.90283502
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 263

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล