ศาสนสถาน : วัดไทรอารีรักษ์

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดไทรอารีรักษ์
ที่อยู่ ถนนโชคชัย
ตำบล โพธาราม
อำเภอ โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120
ตำแหน่ง 13.70011829, 99.84978147
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 264

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดไทรอารีรักษ์

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดไทรอารีรักษ์
ที่อยู่ ถนนโชคชัย
ตำบล โพธาราม
อำเภอ โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120
ตำแหน่ง 13.70011829, 99.84978147
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 264

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล