ศาสนสถาน : วัดโคกสมานคุณ

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดโคกสมานคุณ
ที่อยู่ ถนนปานอนุสรณ์
ตำบล หาดใหญ่
อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90110
ตำแหน่ง 7.00983892, 100.47779046
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 269

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดโคกสมานคุณ

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดโคกสมานคุณ
ที่อยู่ ถนนปานอนุสรณ์
ตำบล หาดใหญ่
อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90110
ตำแหน่ง 7.00983892, 100.47779046
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 269

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล