ศาสนสถาน : วัดชัยชนะสงคราม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดชัยชนะสงคราม
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท สข. 4036
ตำบล ควนลัง
อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90110
ตำแหน่ง 7.62027168, 100.09586563
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 263

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดชัยชนะสงคราม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดชัยชนะสงคราม
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท สข. 4036
ตำบล ควนลัง
อำเภอ หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90110
ตำแหน่ง 7.62027168, 100.09586563
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 263

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล