ศาสนสถาน : วัดพระศรีอารย์

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดพระศรีอารย์
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
ตำบล บ้านเลือก
อำเภอ โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120
ตำแหน่ง 13.71049059, 99.89254801
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 236

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดพระศรีอารย์

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดพระศรีอารย์
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
ตำบล บ้านเลือก
อำเภอ โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120
ตำแหน่ง 13.71049059, 99.89254801
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 236

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล