ศาสนสถาน : วัดโคกทอง

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดโคกทอง
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3090
ตำบล กุฎี
อำเภอ ผักไห่
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13120
ตำแหน่ง 14.41355682, 100.40271818
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 296

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดโคกทอง

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดโคกทอง
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3090
ตำบล กุฎี
อำเภอ ผักไห่
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13120
ตำแหน่ง 14.41355682, 100.40271818
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 296

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล