ศาสนสถาน : วัดหนองโพ

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดหนองโพ
ที่อยู่ ถนนสุขาภิบาล ซอย 2
ตำบล หนองโพ
อำเภอ โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120
ตำแหน่ง 15.38067697, 100.25056957
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 279

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดหนองโพ

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดหนองโพ
ที่อยู่ ถนนสุขาภิบาล ซอย 2
ตำบล หนองโพ
อำเภอ โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120
ตำแหน่ง 15.38067697, 100.25056957
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 279

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล