ศาสนสถาน : วัดแหลมจองถนน

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดแหลมจองถนน
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท พท. 4004
ตำบล จองถนน
อำเภอ เขาชัยสน
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93130
ตำแหน่ง 7.49132158, 100.22325169
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 298

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดแหลมจองถนน

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดแหลมจองถนน
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท พท. 4004
ตำบล จองถนน
อำเภอ เขาชัยสน
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93130
ตำแหน่ง 7.49132158, 100.22325169
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 298

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล