ศาสนสถาน : วัดหนองม่วง

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดหนองม่วง
ที่อยู่ ถนนสปก. อน. 25204
ตำบล หนองม่วง
อำเภอ โคกสูง
จังหวัด สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ 27180
ตำแหน่ง 13.85261134, 102.58491325
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 241

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดหนองม่วง

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดหนองม่วง
ที่อยู่ ถนนสปก. อน. 25204
ตำบล หนองม่วง
อำเภอ โคกสูง
จังหวัด สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ 27180
ตำแหน่ง 13.85261134, 102.58491325
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 241

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล