ศาสนสถาน : วัดหารเทา

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดหารเทา
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท พท. 1023
ตำบล หารเทา
อำเภอ ปากพะยูน
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93120
ตำแหน่ง 7.29437709, 100.26919131
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 289

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดหารเทา

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดหารเทา
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท พท. 1023
ตำบล หารเทา
อำเภอ ปากพะยูน
จังหวัด พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93120
ตำแหน่ง 7.29437709, 100.26919131
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 289

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล