ศาสนสถาน : วัดหลักหกรัตนาราม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดหลักหกรัตนาราม
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท รบ. 3045
ตำบล ศรีสุราษฎร์
อำเภอ ดำเนินสะดวก
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70130
ตำแหน่ง 13.53896458, 99.99631285
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 253

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดหลักหกรัตนาราม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดหลักหกรัตนาราม
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท รบ. 3045
ตำบล ศรีสุราษฎร์
อำเภอ ดำเนินสะดวก
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70130
ตำแหน่ง 13.53896458, 99.99631285
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 253

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล