ศาสนสถาน : วัดมุจลินทวาปีวิหาร

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42
ตำบล ตุยง
อำเภอ หนองจิก
จังหวัด ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94170
ตำแหน่ง 6.84755929, 101.18013781
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 241

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดมุจลินทวาปีวิหาร

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดมุจลินทวาปีวิหาร
ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42
ตำบล ตุยง
อำเภอ หนองจิก
จังหวัด ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94170
ตำแหน่ง 6.84755929, 101.18013781
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 241

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล