ศาสนสถาน : วัดตันตยาภิรม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดตันตยาภิรม
ที่อยู่ ถนนท่ากลาง
ตำบล ทับเที่ยง
อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
รหัสไปรษณีย์ 92000
ตำแหน่ง 7.56112676, 99.60008881
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 281

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดตันตยาภิรม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดตันตยาภิรม
ที่อยู่ ถนนท่ากลาง
ตำบล ทับเที่ยง
อำเภอ เมืองตรัง
จังหวัด ตรัง
รหัสไปรษณีย์ 92000
ตำแหน่ง 7.56112676, 99.60008881
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 281

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล