ศาสนสถาน : วัดหนองตาเนิด

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดหนองตาเนิด
ที่อยู่ ถนนโยธาธิการ รบ. หนองตาเนิด-พุแค
ตำบล ปากช่อง
อำเภอ จอมบึง
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70150
ตำแหน่ง 13.66812325, 99.62920253
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 289

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดหนองตาเนิด

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดหนองตาเนิด
ที่อยู่ ถนนโยธาธิการ รบ. หนองตาเนิด-พุแค
ตำบล ปากช่อง
อำเภอ จอมบึง
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70150
ตำแหน่ง 13.66812325, 99.62920253
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 289

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล