ศาสนสถาน : วัดเขาช่องพราน

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดเขาช่องพราน
ที่อยู่ ถนนรพช. รบ. บริเวณวัดเขาช่องพราน-พร้อมลานจอดรถ
ตำบล เตาปูน
อำเภอ โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120
ตำแหน่ง 13.7184072, 99.77145299
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 266

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดเขาช่องพราน

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดเขาช่องพราน
ที่อยู่ ถนนรพช. รบ. บริเวณวัดเขาช่องพราน-พร้อมลานจอดรถ
ตำบล เตาปูน
อำเภอ โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120
ตำแหน่ง 13.7184072, 99.77145299
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 266

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล