ศาสนสถาน : วัดประชาบำรุง

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดประชาบำรุง
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท ตง. 3012
ตำบล บางขนาก
อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24150
ตำแหน่ง 13.85969396, 101.12345987
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร 038 581 173
เบอร์แฟ็กซ์ -
เว็บไซต์ -
จำนวนผู้เข้าชม 412

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล8. ชื่อวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดประชาบำรุง    (๑) ชื่อเจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์ พระครูจิระปุญญาคม    (๒) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3  ตําบลบางขนาก  อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24150         โทรศัพท์ : 038 581 173, 086 834 6219, 089 769 3810    (๓) กิจกรรมที่สอนปฏิบัติธรรม         ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรม ทำสมาธิวิปัสสนา และถวายสังฆทานภัตตาหารแด่พระสงฆ์


 

ศาสนสถาน : วัดประชาบำรุง

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดประชาบำรุง
ที่อยู่ ทางหลวงชนบท ตง. 3012
ตำบล บางขนาก
อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24150
ตำแหน่ง 13.85969396, 101.12345987
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร 038 581 173
เบอร์แฟ็กซ์ -
เว็บไซต์ -
จำนวนผู้เข้าชม 412

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล


8. ชื่อวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดประชาบำรุง    (๑) ชื่อเจ้าอาวาส/ประธานสงฆ์ พระครูจิระปุญญาคม    (๒) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3  ตําบลบางขนาก  อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24150         โทรศัพท์ : 038 581 173, 086 834 6219, 089 769 3810    (๓) กิจกรรมที่สอนปฏิบัติธรรม         ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรม ทำสมาธิวิปัสสนา และถวายสังฆทานภัตตาหารแด่พระสงฆ์