ศาสนสถาน : วัดโฆสิตาราม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดโฆสิตาราม
ที่อยู่ ถนนอบจ. พง.
ตำบล บางขุด
อำเภอ สรรคบุรี
จังหวัด ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ 17140
ตำแหน่ง 14.01911874, 100.14218971
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 250

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดโฆสิตาราม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดโฆสิตาราม
ที่อยู่ ถนนอบจ. พง.
ตำบล บางขุด
อำเภอ สรรคบุรี
จังหวัด ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ 17140
ตำแหน่ง 14.01911874, 100.14218971
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 250

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล