ศาสนสถาน : วัดเทพวนาราม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดเทพวนาราม
ที่อยู่ ถนนโยธาธิการ ภก. 2021
ตำบล ศรีสุนทร
อำเภอ ถลาง
จังหวัด ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110
ตำแหน่ง 7.97378588, 98.34027756
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร 082 417 3661
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 301

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล 

ศาสนสถาน : วัดเทพวนาราม

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดเทพวนาราม
ที่อยู่ ถนนโยธาธิการ ภก. 2021
ตำบล ศรีสุนทร
อำเภอ ถลาง
จังหวัด ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110
ตำแหน่ง 7.97378588, 98.34027756
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร 082 417 3661
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 301

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล