ศาสนสถาน : วัดลาดเป้ง

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดลาดเป้ง
ที่อยู่ ม.3
ตำบล นางตะเคียน
อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม
จังหวัด สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ 75000
ตำแหน่ง 13.4547539, 100.0205307
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร พระปลัดกฤษฏา 086-882-8300
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 257

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลกิจกรรมลานธรรม ลานวิถีไทย1. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์2. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน3. การอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น4. การขยายศาสนสถานเครือข่ายชุมชนคุณธรรม ร่วมการจัดกิจกรรม พลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)


 

ศาสนสถาน : วัดลาดเป้ง

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดลาดเป้ง
ที่อยู่ ม.3
ตำบล นางตะเคียน
อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม
จังหวัด สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ 75000
ตำแหน่ง 13.4547539, 100.0205307
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร พระปลัดกฤษฏา 086-882-8300
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 257

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล


กิจกรรมลานธรรม ลานวิถีไทย1. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์2. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน3. การอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น4. การขยายศาสนสถานเครือข่ายชุมชนคุณธรรม ร่วมการจัดกิจกรรม พลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)