ศาสนสถาน : วัดป่าพรหมวิหาร

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดป่าพรหมวิหาร
ที่อยู่ ม.2
ตำบล หนองโสน
อำเภอ สามง่าม
จังหวัด พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ 66140
ตำแหน่ง 16.399857, 100.071036
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร 0 96 397 6034
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 381

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลกิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ

     - ทำวัตร สวดมนต์

     - มีการปฏิบัติธรรมตลอดปี

     - มีการสอนปฏิบัติธรรมแบบสติปัฏฐาน ๔

     - ปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา

     - ปฏิบัติธรรมในวันสำคัญของชาติ และพระมหากษัตริย์

     - นั่งสมาธิ เดินจงกลม

 


 

ศาสนสถาน : วัดป่าพรหมวิหาร

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดป่าพรหมวิหาร
ที่อยู่ ม.2
ตำบล หนองโสน
อำเภอ สามง่าม
จังหวัด พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ 66140
ตำแหน่ง 16.399857, 100.071036
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร 0 96 397 6034
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 381

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล


กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ

     - ทำวัตร สวดมนต์

     - มีการปฏิบัติธรรมตลอดปี

     - มีการสอนปฏิบัติธรรมแบบสติปัฏฐาน ๔

     - ปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา

     - ปฏิบัติธรรมในวันสำคัญของชาติ และพระมหากษัตริย์

     - นั่งสมาธิ เดินจงกลม