ศาสนสถาน : วัดกำแพงดิน

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดกำแพงดิน
ที่อยู่ กำแพงดิน ม.4
ตำบล กำแพงดิน
อำเภอ สามง่าม
จังหวัด พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ 66220
ตำแหน่ง 16.584266, 100.220072
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร พระครูศรีปริยัติ
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 374

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลกิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ 

       - ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดมาจาก วัดพระธาตุศรีจอมทอง 

       - ระยะเวลาในการปฏิบัติ สำหรับ คฤหัสถ์ ทุกๆวันพระ สำหรับพระภิกษุ ทุกๆเย็น 

       - จำนวนผู้ปฏิบัติ 80 รูป/คน 

 


 

ศาสนสถาน : วัดกำแพงดิน

ศาสนา ศาสนาพุทธ
ชื่อ วัดกำแพงดิน
ที่อยู่ กำแพงดิน ม.4
ตำบล กำแพงดิน
อำเภอ สามง่าม
จังหวัด พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ 66220
ตำแหน่ง 16.584266, 100.220072
เปิดด้วย Google Map
เบอร์โทร พระครูศรีปริยัติ
เบอร์แฟ็กซ์
เว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม 374

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามศาสนสถานที่แห่งนี้ หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล


กิจกรรมที่สอนและปฏิบัติ 

       - ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดมาจาก วัดพระธาตุศรีจอมทอง 

       - ระยะเวลาในการปฏิบัติ สำหรับ คฤหัสถ์ ทุกๆวันพระ สำหรับพระภิกษุ ทุกๆเย็น 

       - จำนวนผู้ปฏิบัติ 80 รูป/คน