การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุม "คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑"โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เเทนหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รูป
วันที่โพส : 2018-08-10 15:07:14
โพสโดย : Admin
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุม "คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑"โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เเทนหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รูป

วันที่โพส : 2018-08-10 15:07:14
โพสโดย : Admin